Dàn robot chiến đấu-vận tải của sinh viên Trung Quốc

Trên cơ sở các cuộc thi về robot chiến đấu của học sinh, sinh viên, Quân đội Trung Quốc có thể có được thiết kế tốt và rẻ.

Dàn robot chiến đấu-vận tải của sinh viên Trung Quốc

Shares

Shares

54 queries in 3.367 seconds.