Dân mạng lo tiêm kích J-20 thành “F-35 phiên bản Trung Quốc”