Dân biểu Mỹ: TT Obma cần áp lực Hà Nội thả tù chính trị

0
10
SHARE