Đại sứ Mỹ: Syria dùng vũ khí hoá học 50 lần

0
29

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE