Đại sứ Mỹ: Syria dùng vũ khí hoá học 50 lần

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE