Đài Loan nhận hơn 36,000 lao động Việt Nam

Theo bản tin của CNA vào hôm thứ ba (1 tháng 10), trong tám tháng đầu năm 2019, hơn 91,500 lao động Việt Nam ra làm việc tại nước ngoài, và 36,825 (tức 40.17 %) trong số đó đến làm việc tại Đài Loan.

Bản tin của CNA lấy nguồn từ dữ kiện thống kê của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Trong số 91,663 lao động Việt Nam, có 30,734 người là nữ. Đài Loan là nước tuyển dụng lao động Việt Nam lớn thứ hai sau Nhật Bản, nơi thuê nhận 45,622 người Việt Nam trong tám tháng vừa qua.

Vào tháng 8, Việt Nam còn gửi đi gần 11,700 lao động ra nước ngoài, trong đó 6,080 người đến Nhật Bản, và 4,566 người đến Đài Loan. Theo CNA, Cơ quan lao động Việt Nam có kế hoạch gửi tổng cộng 120,000 người lao động ra ngoại quốc trong năm nay, như vậy chỉ riêng 8 tháng đầu năm, số người lao động ra nước ngoài đã chiếm tới 76.38% chỉ tiêu cả năm.

CNA cho biết, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chú trọng vào chính sách gửi người lao động ra nước ngoài vì đây là một phần của chính sách xóa đói giảm nghèo và giãm tình trạng thất nghiệp trong nước. Đài Loan là nước nhập cảng lao động Việt Nam lớn nhất trong vài năm qua, nhưng điều này đã thay đổi sau khi Nhật Bản mở cửa cho thị trường lao động nước ngoài. 

Theo SBTN