Đại hội Đảng bế mạc ở Bắc Triều Tiên (VOA60)

0
6
SHARE