Đại học University of Texas ở Austin đề nghị khởi động lại các lớp học tiếng Việt

Mặc dù tiếng Việt là ngôn ngữ được nói nhiều thứ ba ở Texas nhưng đại học University Of Texas đã không mở lớp dạy ngôn ngữ này kể từ mùa xuân năm 2010. Tuy nhiên, vừa qua, một đề nghị thúc giục đại học University Of Texas tài trợ cho các lớp học tiếng Việt đã thu được nhiều hơn 300 chữ ký trong một tuần, điều này cho thấy một số thành viên trong cộng đồng này muốn các lớp học được mở trở lại.

Theo The Daily Texan đưa tin, bản đề nghị này được gửi đến ông Daniel Jaffe, phó chủ tịch điều hành lâm thời kiêm giám đốc điều hành, ông Donald R. Davis Jr., giáo sư kiêm chủ nhiệm khoa Châu Á học và những người khác, đề nghị đại học University Of Texas giúp mở các lớp học tiếng Việt với nguồn tài trợ bổ sung cho Khoa Châu Á.

Bản đề nghị cũng yêu cầu tạo ra một vị trí nghiên cứu tiếng Việt lâu dài để chương trình không có nguy cơ bị cắt giảm một lần nữa. Ngoài ra, bản đề nghị trên còn yêu cầu đại học Texas mở các khóa học trong tương lai tập trung vào văn hóa Việt Nam, cũng như các ngôn ngữ và văn hóa của Đông Nam Á.

Nhiều sinh viên và cựu sinh viên cho rằng việc có các lớp học tiếng Việt sẽ phản ánh rằng cộng đồng người Việt đang ngày càng phát triển trong khuôn viên trường Đại học này và ở Austin; đồng thời các lớp học tiếng Việt sẽ giúp sinh viên gốc Việt và các sinh viên khác hiểu được di sản văn hóa của họ.

Theo SBTN