‘Đại gia’ GAS của PVN bị truy thu thuế gần 106 tỉ đồng

Tổng Cục thuế vừa có quyết định xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành thuế của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: GAS).

Theo đó, Tổng Cục thuế kết luận, trong quá trình thực hiện, GAS phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng, dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nộp thuế với tổng số tiền truy thu thuế phải nộp phát sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp gần 106 tỉ đồng.

Nguyên nhân, theo cơ quan thuế, đối với phần truy thu thuế, do Tổng Công ty này chưa tính toán đầy đủ các loại chi phí, chưa thực hiện đúng chuẩn mực kế toán trong áp dụng thuế suất tính thuế. Do đó, thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp hơn 82,6 tỉ đồng.

Số tiền này bao gồm kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 1,4 tỉ đồng; tính thiếu thuế nhà thầu nước ngoài gần 345 triệu đồng; thiếu thuế thu nhập cá nhân hơn 510 triệu đồng và gần 80,4 tỉ đồng tính thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp hơn 23,3 tỉ đồng.

GAS cho biết, trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.

Đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng đầu năm mới 2018, cổ phiếu GAS đang giảm 1,95%, đứng ở mức giá 95.500 đồng/cổ phiếu.

 Theo Thanh Niên