Đặc sắc chân dung người Việt gần 100 năm trước

Những bức ảnh của người Việt năm 1926 do nhiếp ảnh người Pháp thực hiện vừa được công bố khiến người xem mê mẩn.

Chân dung một viên quan ở Huế, Việt Nam năm 1926.

Những người phụ nữ bán nông sản ven đường ở Huế năm 1926.


Những người phụ nữ bán nông sản ven đường ở Huế năm 1926.

Những người phụ nữ ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 1926.


Những người phụ nữ ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 1926.

Phụ nữ người Mường ở thị trấn Chợ Bờ, Hòa Bình.


Phụ nữ người Mường ở thị trấn Chợ Bờ, Hòa Bình.

Chân dung một nam thanh niên người Mường.


Chân dung một nam thanh niên người Mường.

Phụ nữ người Kinh ở thị trấn Chợ Bờ.


Phụ nữ người Kinh ở thị trấn Chợ Bờ.

Cụ ông trên bờ sông Đà.


Cụ ông trên bờ sông Đà.

Người Thượng ở Tây Nguyên.


Người Thượng ở Tây Nguyên.

Em bé người Thượng.


Em bé người Thượng.

Theo vietnamdaily