Đa số cử tri Cộng Hòa nghĩ ông Obama theo đạo Hồi

0
22

Tổng Thống Barack Obama và Đệ Nhất Phu Nhân Michell trong lễ tưởng niệm 14 năm biến cố “9/11” tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Getty Images/Kevin Dietsch-Pool)

Đa số cử tri Cộng Hòa, 54%, nghĩ rằng Tổng Thống Barack Obama là người theo Hồi Giáo, The Hill trích thuật kết quả thăm dò mới nhất của tổ chức tả phái Public Policy Polling.

Với cùng câu hỏi phải chăng ông Obama theo Hồi Giáo, 32% nói họ không biết chắc, 14% nghĩ ông theo Tin Lành.

Nhiều cử tri hữu khuynh rất hoài nghi về tín ngưỡng của ông Obama ngay cả trước khi ông trở thành tổng thống.

Đề tài này được khơi lại vào năm 2012, khi ông Obama chạm trán với ông Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, trong cuộc tổng tuyển cử.

Ông Obama hiếm khi đề cập đến tín ngưỡng của mình trong diễn văn, hay qua những cuộc xuất hiện nơi công cộng, mặc dù ông có nhận xét về đạo Tin Lành của mình trong những dịp lễ như Phục Sinh.

:NV:

SHARE