Đã rõ trang bị vũ khí trên tàu săn ngầm 20 Việt Nam

Sau một thời gian dài đồn đoán cũng như việc bị loại bỏ quá nhiều vũ khí trên tàu hộ vệ Pohang đầu tiên được chuyển giao, ở thời điểm hiện tại đã có thể xác định rõ hệ thống vũ khí sẽ được trang bị trên tàu hộ vệ 20 của Việt Nam.

SHARE