Đà Nẵng khẳng định việc tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc là đúng luật

0
8

Đà Nẵng khẳng định việc đồng ý cho 300 lao động Trung Quốc vào làm việc là đúng luật

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng khẳng định việc tuyển dụng số lao động trên là đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, ngày 30/9/2015, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Silver Shores có công văn về việc có nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật, công nhân tay nghề cao người nước ngoài để hỗ trợ hoàn thành công trình khách sạn JW Marriott.

Ngày 08/10/2015, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng có công văn thông báo cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố xử lý trên tinh thần tạo điều kiện cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sichuan Huashi; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 15/10/2015, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sử dụng lao động người nước ngoài để hỗ trợ hoàn thành công trình khách sạn; trong đó kèm theo phương án sử dụng 300 lao động kỹ thuật là người nước ngoài, phân kỳ ra 7 đợt từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, mỗi đợt từ 1 đến 3 tháng và từ 40 đến 50 lao động.

Công ty đề nghị các cơ quan chức năng cho phép thực hiện phương án nêu trên nếu lao động địa phương không đáp ứng được; đồng thời cam kết thực hiện việc xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc theo từng đợt, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo phương án sử dụng lao động giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Silver Shores và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam, tổng số lao động được sử dụng là 650 người, trong đó 350 lao động trong nước và 300 lao động kỹ thuật nước ngoài với điều kiện không tuyển được lao động trong nước.

Ngày 22/10/2015, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có tờ trình UBND thành phố về việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam.

Căn cứ đề nghị này, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn ngày 29/10/2015 chấp thuận đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng thời chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an thành phố triển khai các quy trình tiếp theo đúng quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã giao cho Trung tâm Giới thiệu việc làm Đà Nẵng tổ chức tuyển dụng lao động kỹ thuật Việt Nam vào vị trí mà Công ty trách nhiệm hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam có ý định tuyển lao động nước ngoài. Thời gian tuyển dụng từ ngày 15/11/2015 đến ngày 15/12/2015 theo trình độ, việc làm và thời gian đối với từng công việc cụ thể. Việc tuyển lao động kỹ thuật Việt Nam sẽ được tiếp tục trước mỗi phân kỳ tuyển lao động nước ngoài của nhà thầu này.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Silver Shores và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sichuan Huashi Việt Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí Công ty xin tuyển lao động nước ngoài và trình tự lập hồ sơ để xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài vào lao động tại công trình theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; phối hợp với ngành Công an kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại thành phố.

Đến nay, tất cả các quy trình được thực hiện theo đúng quy định và thực tế thành phố chưa cấp phép cho lao động người nước ngoài nào. UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định chủ trương chấp thuận đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Silver Shores được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Qua việc này, UBND TP Đà Nẵng nhận thấy, về chủ trương đồng ý, chấp thuận vị trí công việc lao động kỹ thuật thực hiện giai đoạn 2 khách sạn JW Marriott là thực hiện theo đúng quy định tại điều 170, Bộ luật Lao động năm 2012 và Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của nhà thầu.

Việc tuyển dụng lao động trong nước và nước ngoài (lao động Trung Quốc) đang thực hiện đúng quy trình tuyển dụng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Về an ninh trật tự: Các cơ quan chức năng của thành phố khẳng định đã và đang kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất nhập cảnh lao động và việc chấp hành luật pháp của người lao động nước ngoài khi làm việc tại Đà Nẵng.

Theo Dân trí