Đà Lạt chi 9,9 tỷ đồng trồng bổ sung rừng thông

Nhằm bảo vệ rừng cảnh quan của Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho UBND thành phố Đà Lạt triển khai đề án bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố từ năm 2017 đến hết năm 2020 với tổng kinh phí 9,9 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn trích từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Lâm Đồng và nguồn vốn vận động tổ chức, cá nhân, chủ rừng đóng góp.

Đà Lạt chi 9,9 tỷ đồng trồng bổ sung rừng thông

Shares

Đoàn viên thanh niên trồng cây tại các khu vực đất trống trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Theo đó, thành phố Đà Lạt phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan trên địa bàn tập trung trồng bổ sung thông 3 lá và một số loài cây đặc hữu của địa phương trên diện tích đất trống, rừng thông thưa, khuôn viên cơ quan, biệt thự, trường học… nhằm giữ gìn nét đặc trưng “rừng trong thành phố – thành phố trong rừng” của thành phố Đà Lạt.

Cụ thể, các đơn vị sẽ trồng rừng tập trung trên đất trống với diện tích 10,45 ha, mật độ 2.200 cây/ha. Bên cạnh đó, trồng bổ sung cây (thông đỏ, pơ mu, bách xanh, thông hai lá dẹt…) dưới tán rừng thông tự nhiên 282,68 ha với mật độ 200 cây/ha.Sau khi trồng rừng, các cơ quan, đơn vị và chủ rừng phải có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng để đảm bảo cây trồng có điều kiện sinh trưởng tốt nhất.

Hiện diện tích đất và rừng nội ô thành phố Đà Lạt là 431 ha; trong đó, đất có rừng 324,41 ha, đất không có rừng 10,45 ha và 96,14 ha đất khác. Theo UBND thành phố Đà Lạt, diện tích đất, rừng phân bố từng đám diện tích nhỏ, rải rác trên địa bàn 12 phường của thành phố với 282,68 ha rừng thông tự nhiên, 40,38 ha rừng thông trồng và trên 1 ha rừng lá rộng. Diện tích rừng thông tự nhiên trong nội ô chủ yếu là rừng một tầng tán, cây phân bố không đều và đã quá già cỗi.

 (TTXVN)

Shares

46 queries in 2.155 seconds.