Đã là thánh nhọ thì đến hôm cưới vẫn còn nhọ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.022 seconds.