Cựu luật sư riêng của Trump tiếp tục điều trần trước Quốc hội (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE