Cuộc sống trong ngục của tù nhân Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Ngoài các quy định và hình phạt nghiêm ngặt nếu phạm lỗi, lịch trình sinh hoạt của các phạm nhân trong tù ở Nhật Bản dường như khá thoải mái.

SHARE