Cuộc sống của lính công tử Mỹ trong cuộc CTTG 2 kinh hoàng