Cuộc chiến Việt-Trung 1979 bị Hà Nội lãng quên!?

Shares

Theo RFA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.