Cuộc bầu cử Tổng thống Argentina: Vừa khóc vừa cười

0
8

Tổng thống Cristina Fernandez – Ảnh: Reuters

Tổng thống Néstor Kirchner, qua đời năm 2010, cầm quyền trong một nhiệm kỳ (2003 – 2007) rồi đến 2 nhiệm kỳ của vợ ông là bà Cristina Kirchner.

Theo quy định của hiến pháp, bà Kirchner không thể tiếp tục ra ứng cử. Nội bộ cử tri Argentina hiện bị phân hóa sâu sắc giữa phe nuối tiếc vị nữ tổng thống và phái kỳ vọng vào bước chuyển giai đoạn.

Phải khách quan công nhận vợ chồng nhà Kirchner đã đưa Argentina thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, phục hồi phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội, tăng thu nhập cho người lao động và giảm thất nghiệp.

Đối với những người tiếc nuối thời đã qua, các ứng viên tổng thống chung đảng phái với nhà Kirchner đến nay chưa thể hiện được chiều sâu định hướng chiến lược và ý tưởng chính sách, bản lĩnh và bản sắc lãnh đạo như vợ chồng bà. Những gương mặt thuộc phe đối lập thì lại chưa được bộ phận cử tri này tin tưởng và họ không muốn thấy đất nước trở thành nơi thí nghiệm ý tưởng quyền lực.

Trong khi đó, những người muốn thay đổi thì viện dẫn mặt tối của “triều đại Kirchner” là sùng bái cá nhân, nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh tế, tham nhũng và lạm quyền, nợ công rất cao… Họ nhìn nhận lần bầu cử này là cơ hội để đoạn tuyệt với thời cũ và mở ra thời mới cho Argentina.

Dù có thể chưa thật tin tưởng vào các ứng viên đối lập nhưng họ muốn từ nay phải khác trước, bắt đầu bằng việc không để đảng phái nhà Kirchner tiếp tục cầm quyền. Cho nên hiện mới có chuyện vừa khóc vừa cười ở xứ này.