Cục Thuế TP.HCM: Truy thu và phạt trên 3.000 tỉ đồng từ thanh tra, kiểm tra

0
6

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong năm 2016, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 19.609 doanh nghiệp, tăng gần 9% so với cùng kì, số thuế truy thu và phạt đạt 3.036 tỉ đồng, giảm lỗ 11.491 tỉ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 348 tỉ đồng.

Trong đó, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan Thuế 141.727 hồ sơ khai thuế, tăng 11% so với cùng kì năm trước. Số thuế kê khai bổ sung và ấn định là 71 tỉ đồng. Cục Thuế TP.HCM cũng đã thực hiện kiểm tra tại doanh nghiệp trên 18.000 lượt doanh nghiệp là 1.883 tỉ đồng, giảm lỗ 5.469 tỉ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 178 tỉ đồng.

Cùng với công tác kiểm tra, trong năm 2016, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra đối với 1.604 hồ sơ khai thuế với số thuế truy thu và phạt đạt 1.082 tỉ đồng, giảm lỗ 6.022 tỉ đồng, giảm khấu trừ 170 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong năm 2016, công tác thanh tra, kiểm tra tuy tăng về số lượng (tăng gần 9%) nhưng số truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra lại giảm so với cùng kì (giảm gần 22%). Nguyên nhân là do Cục Thuế đã tăng cường chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT và các DN giải thể. Bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật của DN cũng được nâng cao.