Cực kỳ độc đáo xe bọc thép cứu kéo T-16 Armata

Xe bọc thép sửa chữa – cứu kéo T-16 trên nền tảng Armata sẽ sở hữu tính năng chưa từng có trên bất kỳ phương tiện tương tự nào trước đây.

Cực kỳ độc đáo xe bọc thép cứu kéo T-16 Armata

Shares

Shares

26 queries in 1.860 seconds.