Cứ tưởng anh ấy là thánh hít đất cho tới khi…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.371 seconds.