Cử tri thắc mắc vụ ông Trịnh Xuân Thanh trước kỳ họp Quốc Hội

0
13

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE