Cụ ông 92 tuổi gào khóc vì mất hết tiền tiết kiệm cả đời, thì ra kẻ trộm là đứa cháu trai 34 tuổi nhưng nghe lý do mới càng cay đắng

Số tiền ông cụ tích cóp cả đời để chi tiêu cho những ngày tuổi cao sức yếu bỗng bị đứa cháu trai ăn trộm và đây là mục đích của anh ta.

SHARE