Cụ bà 80 tuổi tình nguyện tham gia chống dịch Covid (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt