CSVN dừng tuyển sinh đại học công an ở các trường phía Nam

Tin Việt Nam –  Báo Tuổi trẻ ngày 28 tháng 2 loan tin, nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra dự thảo dừng tuyển sinh đại học năm 2019, đối với hai trường đại học công an CSVN có cơ sở ở phía Nam là trường Đại học an ninh nhân dân, và trường đại học Cảnh sát nhân dân. Nếu dự thảo này được thông qua và thực hiện thì khối các trường công an chỉ còn ba trường tuyển sinh trình độ đại học ở phía Bắc là Học viện an ninh nhân dân, Học viện cảnh sát nhân dân, và trường đại học Phòng cháy chữa cháy.

Để vỗ về dư luận, một hành động mà nhà cầm quyền gọi là bù đắp cho việc không tuyển sinh ngành công an bậc đại học ở phía Nam, thì họ lần đầu tiên thực hiện mở rộng vùng tuyển sinh toàn quốc đối với nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát của Học viện cảnh sát nhân dân, và Học viện an ninh nhân dân. Cả ba nhóm ngành này, từ trước đến nay chỉ giới hạn vùng tuyển sinh phía Bắc, tất cả các vùng khác đều không được tuyển sinh. Tuy nhiên, việc tuyển sinh này không giành cho tất cả những người có năng lực nhất trên toàn quốc, mà các chỉ tiêu đầu người sẽ được phân bổ phân biệt vùng miền như chỉ tiêu cho phía Bắc riêng, và phía Nam riêng.

Thông tin cho biết thêm, dự trù chỉ tiêu đại học khối các trường công an năm 2019 là khoảng 1,200 người.

Theo SBTN

SHARE