CSVN bắt đầu thực hiện “chiến dịch” sàng lọc đảng viên

Tin Việt Nam –  Báo Vietnamplus ngày 22 tháng 2, ban bí thư đảng CSVN vừa ban hành chỉ thị số 28-CT/TW với nội dung rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên được xem là không đủ tư cách ra khỏi hàng ngũ đảng.

Trước mắt, từ nay đến ngày 19 tháng 5 năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, phải làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt, những đảng viên vi phạm kỷ luận đảng thì phải cho ra khỏi đảng.

Hiện tại, đảng CSVN có khoảng 5 triệu đảng viên, trong đó có nhiều người vào đảng với mục đích để được thăng quan, tiến chức. Vì vậy, đảng này cho rằng cấp dưới đã chạy theo số lượng, kết nạp những người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Sau thời gian ở trong hàng ngũ độc đảng, nhiều người đã nhận ra bản chất, và được ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng gọi là suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nên có những phát ngôn sai nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, điều lệ đảng. Nhiều đảng viên còn bày tỏ sự hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên CNXH. Điều này đã làm cho đảng CSVN lo lắng về vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên để cùng nhau bảo đảm sự tồn tại của đảng.

Để khắc phục tình trạng này, một mặt đảng CSVN rà soát người để đưa ra khỏi đảng, mặt khác thì yêu cầu cấp dưới không được kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, phải có thử thách trong thực tiễn; phải đổi mới, thường xuyên nhồi nhét vào đầu các đảng viên mới thông qua các lớp học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết, và nhất là tân đảng viên phải nắm rõ châm ngôn “còn đảng còn mình, còn đảng thì còn được ăn.”

Theo SBTN

SHARE