Công việc nào nhàn hạ nhất trên tàu sân bay?

Tàu sân bay như một thành phố di động trên biển và ở đó cũng có người nhàn, người bận tùy vào tính chất công việc và vị trí được đảm nhận.

Công việc nào nhàn hạ nhất trên tàu sân bay?

Shares

Shares

52 queries in 5.116 seconds.