Công trình 
trọng điểm ì ạch nhiều năm

0
3
Bên ph£i tuy¿n °Ýng nam c§u Hùng V°¡ng ¿n khu công nghiÇp Hòa HiÇp 1 (tiÃu dñ án 2) mÛi Õ á dm m·t °Ýng, dù thÝi gian à hoàn t¥t công trình ã lÑ 5 nm - ¢nh: DUY THANH

Bên phải tuyến đường nam cầu Hùng Vương đến khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 (tiểu dự án 2) mới đổ đá dăm mặt đường, dù thời gian để hoàn tất công trình đã “lố” 5 năm – Ảnh: DUY THANH
Ông Nguyễn Thành Trí – giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên – cho biết hai tiểu dự án 2, 3 thuộc dự án hạ tầng nam TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), là con đường dài hơn 15km, rộng 21 – 26m nối nam TP Tuy Hòa với Khu công nghiệp Hòa Tâm, có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2010.

Công trình này khởi công từ năm 2009, là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh Phú Yên xác định phải sớm hoàn thành trong năm 2010 để tạo động lực phát triển cho phía nam TP Tuy Hòa.

Tổng mức đầu tư của hai tiểu dự án này gần 755 tỉ đồng, được giao cho Sở Giao thông vận tải Phú Yên làm chủ đầu tư.

Dự án này được nhiều lần gia hạn, lần cuối cùng được ghi trong nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên ngày 1-7-2015 là phấn đấu đến hết năm nay phải hoàn thành hai tiểu dự án trên.

Tuy nhiên, đến nay công trình lại phấn đấu cho đến… hết năm 2016. Theo ông Trí, tiến độ công trình chậm là do thiếu vốn.

“Đến nay, cả hai tiểu dự án còn cần số vốn 282 tỉ đồng so với dự toán ban đầu để hoàn thiện, đó là chưa kể tiểu dự án 3 còn đội vốn mấy chục tỉ đồng do phát sinh xây dựng khu tái định cư. Tuy nhiên, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cấp có giới hạn, mỗi năm chỉ vài tỉ đồng, nên không thể đảm bảo để thi công hoàn chỉnh tuyến đường được” – ông Trí nói.
Bên ph£i tuy¿n °Ýng nam c§u Hùng V°¡ng ¿n khu công nghiÇp Hòa HiÇp 1 (tiÃu dñ án 2) mÛi Õ á dm m·t °Ýng, dù thÝi gian à hoàn t¥t công trình ã lÑ 5 nm - ¢nh: DUY THANH

Tuyến đường nam cầu Hùng Vương đến khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 (tiểu dự án 2) – Ảnh: DUY THANH