Cộng Hòa Quận Cam chống bãi nhiệm các dân cử gốc Việt

 Phiên họp khoáng đại hàng tháng của Đảng Cộng Hòa Quận Cam đã được tổ chức với sự tham dự của khoảng hơn 200 thành viên, gồm nhiều viên chức cao cấp trong đó có Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí từ thành phố Westminster, vào tối thứ Hai, 19 tháng 8, 2019 tại Khách Sạn Hilton, Costa Mesa. 

Buổi họp bao gồm việc thảo luận các sinh hoạt hàng tháng của Đảng và tạo cơ hội cho các ứng viên Cộng Hòa sẽ ra tranh cử cấp liên bang, tiểu bang có dịp trình bày quan điểm chính trị, và hành động cụ thể trong cuộc bầu cử sơ bộ vào đầu tháng 3 năm 2020.

Đặc biệt trong chương trình có thảo luận về nghị quyết chống lại việc bãi nhiệm Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Quận Cam, Ông Fred M. Whitaker đã đưa ra đề nghị tiếp tục ủng hộ ba vị dân cử nói trên vì trước đây Đảng đã ủng hộ họ.

Bản quyết nghị cho rằng các dân cử Trí Tạ, Kimberly Hồ và Chí Nguyễn đã chứng minh việc làm: cân bằng ngân sách, an toàn công cộng, khác xa với thành phồ lân cận, họ đã chứng tỏ có khả năng lãnh đạo.

Theo Viễn Đông