Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California họp

0
25

Các tham dự viên buổi họp Cộng Đồng Mở Rộng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Buổi họp của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Mở Rộng đã được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm, 3 tháng 9, 2015 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 206, Garden Grove.

Mở đầu, ông Đinh Quang Truật, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng điều hợp nghi thức chào cờ Quốc Gia Việt Nam và phút mặc niệm. Trên bàn chủ tọa có các ông: Bùi Phát (Chủ Tịch) Nguyễn Bảo (Phó Chủ Tịch), Nguyễn Long (Phó Chủ Tịch); Nguyễn Dzũng (Tổng Thư Ký).

Ông Phát Bùi nhắc lại một số việc Cộng Đồng đã thực hiện như xin được giấy phép hợp pháp của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ. Đã xin giấy chứng nhận là một Hội Thiện Nguyện Bất Vụ Lợi và đang chờ kết quả. Một khi có giấy chứng nhận này mới có thể xin được ngân khoản do Tiểu Bang hay Liên Bang tài trợ. Đã tổ chức Lễ Ra Mắt các cơ cấu Cộng Đồng và lễ cầu nguyện cho các nạn nhân cộng sản từ 1930 đến nay.

Đã xúc tiến tìm địa điểm làm Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng; có ba địa điểm, một ở số 13931 Brookhurst St, Garden Grove, rộng 1200 Square feet, mỗi Sq 1 đồng một tháng; Địa điểm 2 tại số 15355 Brookhurst St, Westminster, rộng 1500 Square feet giá $1.8/1 Square feet, đang thương lượng $1 nếu được thì đây là địa điểm thuận tiện nhất; Địa điểm thứ ba ở số 12755 Brookhurst St, Garden Grove, rộng 1,500 Square feet, giá mỗi Sq $1.

Từ nay, mỗi lễ chào cờ đầu tháng tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, ban tổ chức sẽ xin một Hội Đoàn đảm nhận. Lễ chào cờ đầu tháng 9/2015 vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 5/9/2015 do Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long đảm nhận.

Đang xúc tiến việc tiếp xúc với Hội Đồng TP Westminster về việc tổ chức Diễn Hành Tết Bính Thân vào ngày 13 tháng 2, 2016. Đã thành lập xong Ban tổ chức. Ngày 19 tháng 9, 2015 lúc 4 giờ chiều sẽ tổ chức Tưởng Niệm cố TT. Nguyễn Văn Thiệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Sau đó, ông Phát Bùi thông báo một số sinh hoạt trong cộng đồng (các báo chí đã phổ biến trong mục Sinh Họat Cộng Đồng). Tổng kết tài chánh, và ghi nhận ý kiến đóng góp của các tham dự viên.

Ông Nguyễn Tấn Lạc thông báo đã có ba thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana ra Nghị Quyết công nhận Ngày 26 Tháng 10 hàng năm là “Ngày Việt Nam Cộng Hòa.” Ông Lạc mong CĐNVQG Nam Cali tiếp tay vận động các thành phố khác cũng làm như ba thành phố vừa nêu. Ông Phát Bùi hứa sẽ cố gằng.

Buổi họp kết thúc lúc 8 giờ 45 sớm hơn dự trù 15 phút.

Bài THANH PHONG / :VD:

SHARE