Công an giải tán, bắt giữ nhiều người biểu tình ở Việt Nam

0
2
SHARE