Con lai Việt vẫn ‘muốn Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi’

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE