Con không thể chọn cha mẹ, nhưng ba mẹ có thể chọn con

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE