Còn bé mà đã có năng khiếu diễn sâu đừng hỏi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

32 queries in 3.182 seconds.