“Cởi trói cho ông Trump, Nga sẽ phải rùng mình“

0
9

Ông Donad Trump

“Tôi thấy không nên loại bỏ cái gì. Theo tôi, tổng thống cần có tất cả các cơ hội – ông Rounds nhấn mạnh – Chúng ta không nên áp đặt bất kỳ khung thời hạn, tôi nghĩ chúng ta không nên hạn chế ông trong một hoặc hai lĩnh vực hoạt động”.

Thượng nghị sĩ Rounds giải thích: “Theo tôi, chúng ta cho tổng thống càng nhiều không gian hành động để quyết định các vấn đề thì Mátxcơva sẽ càng lo ngại hơn, buộc họ thấp thỏm chờ câu trả lời”.

Như ông Rounds cho biết, việc chính quyền Nga không biết được chắc chắn tổng thống Mỹ sẽ làm gì là có lợi cho Mỹ.

Theo Sputnik

SHARE