Cố vấn tân Tổng thống Mỹ từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE