Cố vấn tân Tổng thống Mỹ từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.