Cố vấn tân Tổng thống Mỹ từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE