Cố vấn tân Tổng thống Mỹ từng dự báo chiến tranh Mỹ-Trung ở Biển Đông

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE