Cố vấn Nhà nước Myanmar, Aung San Suu Kyi, sắp thăm Việt Nam

0
31

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE