Cố vấn Nhà nước Myanmar, Aung San Suu Kyi, sắp thăm Việt Nam

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE