Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ từ chức vì có liên hệ với Nga (VOA60)

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.