Cơ Quan Bầu Cử Orange County cập nhật tuân thủ luật bầu cử 2019

Nhân viên Cơ Quan Bầu Cử Orange County giúp cử tri ghi danh đi bầu. (Hình minh họa: Cơ Quan Bầu Cử Orange County)

SANTA ANA, California (NV) – Cơ Quan Bầu Cử Orange County vừa công bố bản báo cáo hai năm một lần, 2018-2019, liên quan đến việc tuân thủ luật về quyền bầu cử và tiếp cận song ngữ, thông cáo báo chí của cơ quan này cho biết.

Bản báo cáo đưa ra một cái nhìn toàn diện về Chương Trình Tiếp Cận Song Ngữ của cơ quan này, bao gồm việc cơ quan này tuân thủ đạo luật về quyền bầu cử liên bang cũng như luật về quyền bầu cử của tiểu bang California.

Là một bản báo cáo đặc biệt giữa các viên chức bầu cử, bản báo cáo cập nhật năm 2019 này tập trung vào tiến trình được thực hiện kể từ khi cơ quan này công bố bản báo cáo đầu tiên vào năm 2010.

Bản báo cáo này được làm ra để phục vụ cho bất cứ người dân hoặc tổ chức nào quan tâm đến các nỗ lực tiếp cận cộng đồng trong các kỳ bầu cử tại Orange County.

Cơ Quan Bầu Cử Orange County liệt kê các yêu cầu từ liên bang, cho thấy các phương thức của cơ quan này trong việc đáp ứng các yêu cầu đó và cung cấp những mô tả sơ lược về các cộng đồng đa dạng của Orange County, với thông tin cư dân, tổng kết từ cuộc điều tra dân số Mỹ năm 2010.

Bản báo cáo năm nay cũng có chuyên mục cho các cá nhân là thành viên của cộng đồng – thông qua việc chia sẻ bằng cách nào mà Đạo Luật Quyền Bầu Cử, và các chương trình của Cơ Quan Bầu Cử, giúp ích cho họ trong việc bầu cử.

Cơ Quan Bầu Cử Orange County cho biết, vào năm 2018, họ lập một kỷ lục tạo ra và tham dự hơn 130 sự kiện quảng bá bầu cử, tiếp cận hàng ngàn người dân để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử năm 2018.

Ngoài việc tiếp cận cộng đồng, Cơ Quan Bầu Cử Orange County còn cung cấp các tài liệu bầu cử và trợ giúp song ngữ cho các ngôn ngữ được chỉ định nhằm tuân thủ các luật về quyền bầu cử của cả tiểu bang và liên bang. 

Theo Người Việt

SHARE