Có gì trong bài phát biểu từ biệt của ông Obama?

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE