Có gì trong bài phát biểu từ biệt của ông Obama?

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE