Cố gắng bảo vệ bệnh nhân tự kỉ, người đàn ông bị cảnh sát bắn

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE