CIA giải mã tài liệu mật về Chiến tranh Việt Nam

 

Ông Gerald Ford, Richard Nixon cùng Ngoại trưởng Henry Kissinger.

2.500 tài liệu, với tổng số 28.000 trang, được đăng tải công khai trên mạng của CIA. Đây là những báo cáo hàng ngày cho tổng thống Mỹ về các diễn biến lịch sử như chiến tranh ở Việt Nam, các khủng hoảng quốc tế, đánh giá về lãnh đạo Liên Xô, Trung Quốc.

Tài liệu cũng dành phần riêng để điểm về những dự đoán trong chiến Việt Nam ở giai đoạn Sài Gòn sụp đổ và sự thất bại cay đắng của Mỹ.

Tuy nhiên, không phải dự báo nào của CIA cũng chính xác. Trong một báo cáo phân tích cho Tổng thống Forrd vào ngày 28.3.1975, CIA dự báo sai rằng Sài Gòn sẽ sụp đổ vào đầu năm 1976.

Tài liệu cũng cho biết về chi tiết về các hoạt động và những thoả thuận bí mật giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời của ông Nixon. Tài liệu cho biết, khi Nixon đến Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 2 năm 1972, ở đây đã diễn ra hàng loạt các cuộc họp chi tiết, tỉ mỉ và thận trọng trong đó các quan chức Trung Quốc tham dự các sự kiện khác nhau, một nỗ lực để hiểu rõ hơn về hoạt động của bộ chính trị, mà vẫn còn được quan sát chặt chẽ hiện nay.

Những cuộc họp này được mô tả trên 10 trang tài liệu, đã tiết lộ về cách làm thế nào mà CIA biết được về Trung Quốc, đất nước đông dân cư nhất thế giới, vừa mới bắt đầu tái thiết lập một sự hiện diện toàn cầu sau hơn hai thập kỷ bị cô lập.

Năm 2015, CIA cũng đã giải mật 19.000 trang báo cáo cho các tổng thống Kennedy và Johnson. CIA cho biết các báo cáo hàng ngày hiện nay cho Tổng thống Mỹ đã dùng phương tiện di động, kết hợp các tính năng tương tác hiện đại thay vì giấy tờ cổ điển.

Từ tháng 2.2014, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu nhận báo cáo tình báo hàng ngày qua máy tính bảng.

Việc phát hành các báo cáo tình báo này là một phần của một nỗ lực liên tục để công bố công khai. Các bản tóm tắt mới nhất được phát hành bởi Giám đốc CIA John Brennan và Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở Yorba Linda, California.