Chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng và tác động chính trị nội bộ

0
6

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (T) tại Nhà Trắng, Washington, 07/07/2015 | REUTERS

Chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa lãnh Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Barack Obama tại Nhà trắng ngày 07/07/205 rõ ràng một một bước tiến quan trọng trong tiến trình xích lại gần nhau giữa hai quốc gia cựu thù Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng chuyến đi này sẽ có tác động như đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam, trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của hai chuyên gia ở Washington và Hồng Kông.

Đó là chuyên gia Phương Nguyễn, trợ lý nghiên cứu ban Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, Washington và giáo sư Jonathan Lonon, ngươì Mỹ, hiện giảng dạy tại đại học City University of Hong Kong.

:I:

SHARE