Chuyên gia Anh: Bệnh nhi COVID ít lây bệnh hơn người lớn (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt