Chuyện… cộng đồng: Đơn bãi nhiệm 3 nghị viên đã bị trả lại

 Vì làm không đúng thủ tục hành chánh nên việc bãi nhiệm (recall) Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn đã tạm thời bị trì hoãn. Không rõ là từ sự việc đơn bị trả lại này thì cuộc vận động bãi nhiệm có bị hủy bỏ luôn, hay sẽ được tiếp tục lại trong tương lai. 
Theo các nguồn tin của báo Viễn Đông, Thư Ký Thành Phố Westminster bà Christine Cordon cho biết đã chính thức trả lại đơn bãi nhiệm ba vị nghị viên của một nhóm được gọi là Westminster United, với lý do đơn đã vi phạm luật bầu cử Code Section 11021.

Theo lời ông David Johnson, người đang giữ chức Ủy Viên Dịch Vụ Cộng Đồng và Giải Trí của Thành Phố Westminster, nói với nhật báo Orange County Tribune trước đây, nhóm Westminster United “là tất cả mọi người, thuộc mọi sắc tộc trong những cộng đồng đa dạng của chúng ta, thuộc cả hai đảng chính trị và những người thuộc thành phần, là mọi người thuộc mọi lứa tuổi.”

Ông David Johnson này là một trong những người lớn tiếng chỉ trích Hội Đồng Thành Phố.
Trước khi được chức Ủy Viên thì ông Johnson đã giúp Văn Phòng Luật Sư của chính quyền Westminster soạn thảo bản dự thảo quy tắc làm việc dành cho Hội Đồng Thành Phố dài 12 trang. Bản quy tắc này bị Thị Trưởng Tạ, Phó Thị Trưởng Hồ, và Nghị Viên Nguyễn chống đối. Bản quy tắc cuối cùng được thông qua bởi ba vị nghị viên nói trên chỉ dài một trang. Nghị Viên Tài Đỗ đã bỏ phiếu chống.
Cộng với một số vấn đề khác gây tranh luận trong cộng đồng trước đây, cuộc vận động bãi nhiệm xảy ra sau khi Nghị Viên Tài Đỗ viết một cách mỉa mai trên mạng xã hội Facebook rằng sự việc ba nghị viên cùng đứng về một phía trong Hội Động Thành Phố sẽ biến Westminster thành một nơi bị cai trị bởi chế độ độc tài như Thành Phố TP HCM

Về thủ tục bãi nhiệm, theo luật, nhóm Westminster United phải thu thập chữ ký của 20% cử tri đã ghi danh trong thành phố, tức là khoảng gần 9,000 chữ ký thì mới đủ điều kiện đưa vấn đề bãi nhiệm ra trước công chúng để được bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Theo Viễn Đông