Chuyện… cộng đồng: Chừng nào mới thực sự có bãi nhiệm đây?

Bước đầu của thủ tục hành chánh đã xong. Giờ tới bước kế tiếp, và bước này mới thực sự quan trọng: Đi lấy đủ chữ ký để đưa vấn đề bãi nhiệm hết năm thành viên của Hội Đồng Thành Phố Westminster lên lá phiếu. Toàn thể Hội Đồng, kể cả ông thị trưởng, đã là mục tiêu trong những nỗ lực khác nhau nhằm đẩy họ ra ngoài chính quyền Westminster, hậu quả của sự tranh cãi trong cộng đồng.

Bà Thư Ký Thành Phố Christine Cordon đã xác nhận với báo mạng Voice of OC rằng bà đã nhận được những lá đơn yêu cầu truất nhiệm hết các thành viên của Hội Đồng Thành Phố Westminster, mỗi nghị viên bị nêu tên trong mỗi đơn riêng do các nhóm khác nhau điền đơn. Bà Christine Cordon nói rằng bước đầu của nỗ lực bãi nhiệm này đã hội đủ điều kiện để được tiếp tục tiến tới chiếu theo luật của tiểu bang được giám sát bởi cơ quan bầu cử tại hạt Orange County. 

Tin cho biết là hai nhóm khác nhau đã khởi đơn bãi nhiệm nhắm vào hai phe nghị viên. Phe thứ nhất là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn. Phe thứ hai là Nghị Viên Sergio Contreras và Nghị Viên Tài Đỗ.

Theo luật thì tất cả các đơn kiến nghị bãi nhiệm này sẽ không được đưa lên lá phiếu cho toàn dân Westminster bỏ phiếu, cho đến khi kiến nghị được chấp thuận bởi thành phố và được ký tên bởi ít nhất 20 phần trăm trong tổng số cử tri sống tại Westminster, tức chính xác là mỗi đơn kiến nghị phải nhận được ít nhất 8,736 chữ ký. 

Những nỗ lực bãi nhiệm xảy ra sau một thời gian có sự kình chống giữa hai phe trong Hội Đồng Thành Phố trong một số vấn đề như quy tắc làm việc, tinh thần đạo đức của người phục vụ công chúng, và quyền kiểm soát những cuộc thảo luận công khai trước công chúng

Trong một số cuộc họp, các cư dân cũng như các nghị viên từng than phiền rằng sự tranh cãi đã khiến năng lượng bị phân tán, chính quyền thành phố không thể chung sức để giải quyết những vấn đề khác nan giải hơn cho Westminster, như sự khó khăn tài chánh trong ngân sách của thành phố chẳng hạn.

Nhóm cầm đầu nỗ lực bãi nhiệm ông Tạ Đức Trí, ông Charlie Nguyễn và bà Kimberly Hồ là Westminster United (Westminster Đoàn Kết). Nhóm này cho rằng ba nghị viên nói trên đã vi phạm một số quy tắc đạo đức.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói rằng nỗ lực bãi nhiệm chống ông và hai nghị viên kia là “điều đáng tiếc.”

Hơn một tuần sau khi ông Trí cùng ông Chí và bà Kimberly trở thành mục tiêu của đơn bãi nhiệm thì đến phiên ông Tài Đỗ và ông Sergio Contreras, nghị viên duy nhất không là gốc Việt. Hai ông này nhận được thông báo có nỗ lực bãi nhiệm họ trong cuộc họp của Hội Đồng vào ngày 10 tháng Bảy.

Nghị Viên Tài Đỗ nói rằng nỗ lực bãi nhiệm chống ông và Nghị Viên Contreras là “sai lầm.” Đơn bãi nhiệm hai ông nghị viên này được nộp với thành phố ngày 15 tháng Bảy.

Trong trường hợp mỗi đơn bãi nhiệm nhận được ít nhất 8,736 chữ ký, Hội Đồng Thành Phố sẽ phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cho các cử tri được chọn loại trừ hay giữ lại vị nghị viên bị nêu tên. 

Bà Christine Cordon cho biết bà đã nhận được ba bản kiến nghị bãi nhiệm cho mỗi nghị viên trong phe đa số, và một khi những kiến nghị này được bà chấp thuận thì nhóm chống nghị viên có thể bắt đầu đi gõ cửa từng nhà để xin chữ ký. Và chuyện đi lấy đủ chữ ký coi bộ cũng không dễ, khi mà từng chữ ký có thể bị xem xét, bị kiểm tra xem người ký có hợp lệ hay không.

Theo Viễn Đông