Chuyên cơ Tổng thống Putin trang bị hệ thống chống tên lửa?