Chùm ảnh ông Putin bất ngờ thăm tuần dương hạm Rạng Đông

0
23