Chùm ảnh: Lung linh lễ hội lồng đèn khổng lồ tại Sài Gòn

0
7